Opłaty i składki w 2024 r.

Składki zawodnicze:
 • normalna, 25-65 lat (ur. w latach 1959-1998)      -    230 zł
 • junior młodszy do 19 lat (ur. w 2005 r. i młodsi)   -      55 zł
 • junior, 21-25 lat (ur. w latach 1999-2004)             -    130 zł
 • senior, 66-70 lat (ur. w latach 1954-1958)            -    160 zł
 • nestor, od 71 lat (ur. w 1953 r. i starsi)                 -      80 zł
 • nowy członek PZBS – pierwszy rok*                   -       50 zł
 • członek honorowy PZBS                                     -      zwolniony z opłat
* Jako nowy członek rozumiany jest zawodnik, który nie był zrzeszony w PZBS przez ostatnich pięć lat.

Opłaty startowe w Drużynowych Mistrzostwach Polski:
 • ekstraklasa  -     350 zł + 600 zł   =   950 zł   +6500 zł (wpisowe do PZBS)
 • I liga             -     250 zł + 450 zł   =   700 zł   +4500 zł (wpisowe do PZBS)
 • II liga            -     150 zł + 350 zł   =   500 zł   +3000 zł (wpisowe do PZBS)
 • III liga           -     750 zł + 250 zł  =  1000 zł   +0000 zł (wpisowe do PZBS)
Kwoty w drugiej kolumnie (600, 450, 350 i 250) to część opłaty przekazywana przez ŚZBS do PZBS.