Składki zawodnicze i opłaty startowe w 2022 r. Trochę lżej...

W ubiegłym tygodniu obradował Zarząd PZBS. Jednym z tematów były składki zawodnicze na 2022 r. Niestety, PZBS nie obniżył swojej części składki i pozostawił ją na poziomie z ubiegłego roku.
W związku z tym Zarząd ŚZBS podjął 4.11.2021 r. uchwałę o obniżeniu (w jednym przypadku o likwidacji) opłaty zawodniczej w części należnej ŚZBS.
Opłaty startowe do DMP pozostają bez zmian.