I Ogólnopolski Kielecki Mityng Brydżowy
III Turniej Kongresowy OTP** MAXY
O Puchar
PREZESA QUICKPACK POLSKA S.A.
GPPPP 2017

Kielce 10-11 czerwca 2017r.

[
 IMPY ] • [ MAXY ] • [ GPPPP 2017 ] • [ FALA ]
     

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 9

N
EW

S  J 9 7 4 3
H  A J
D  A K 5 3
C  K 8
 
S  Q
H  8 5 4 3
D  J 8 2
C  Q 10 7 6 4
9S  A 6 5 2
H  9 2
D  Q 10 9 4
C  A J 2
 S  K 10 8
H  K Q 10 7 6
D  7 6
C  9 5 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N810856 E22267
S710856 W22267
Minimax: 4S N, +420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:33