Kurs instruktorski

KOMUNIKAT

dot. kursu instruktorskiego PZBS 2021

Komisja Szkoleniowa PZBS informuje, że w dn. 10-15 sierpnia 2021 r. w Stasikówce k/Bukowiny Tatrzańskiej odbędzie się kurs instruktorski, którego ukończenie wraz ze złożeniem egzaminu, skutkować będzie przyznaniem tytułu Instruktora PZBS II klasy, uprawniającego do samodzielnego prowadzenia nauczania brydża sportowego w szkołach, klubach sportowych i innych instytucjach szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa w kursie

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich PZBS z dn. 17 kwietnia 2019 r., kandydat ubiegający się o uzyskanie tytułu instruktora brydża sportowego, winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiadać wiedzę i doświadczenie brydżowe,
 • nie być karanym za przestępstwa umyślne wymienione w art. 41 pkt. 3 podpunkt 4 Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010, Dz.U. z r. 2014, poz. 715
Każdy chętny do udziału w kursie i uzyskania dyplomu instruktora PZBS, powinien do dn. 15 lipca 2021 r. dokonać:

 • formalnego elektronicznego zgłoszenia do organizatora kursu: Marcin KuflowskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł(słownie: sto złotych) na konto „U Pradziada”, 34-520 Poronin, Stasikówka 74b: 11 1240 5165 1111 0010 3221 5556 (dopisek: kurs instruktorski – brydż)
Całkowity koszt kursu wynosi 695 zł i obejmuje:

 • 5-dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem w Ośrodku Wypoczynkowym „U Pradziada” (Stasikówka k/Bukowiny Tatrzańskiej),
 • około 40 godzin (zegarowych) z doświadczoną kadrą szkoleniową, w tym: wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne, analiza rozdań,
 • możliwość codziennej wieczornej gry turniejowej z młodzieżą,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej i elektronicznej,
 • opłatę egzaminacyjną.

Kongres Poznański

image

Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS 2021


logo
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. 
przy użyciu komunikatora internetowego Zoom odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS 
W trakcie Zebrania wysłuchano sprawozdań  finansowego i z działalności Zarządu za poprzednie lata oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na tej podstawie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory władz Związku na kadencję 2021-24. Prezesem Zarządu ponownie została wybrana kol. Małgorzata Golec, a w skład Zarządu weszli koledzy: Artur Więckowski, który pełnić będzie funkcję wiceprezesa, Robert Kowalski - sekretarz, Marcin Horodyski - skarbnik oraz Stanisław Pająk, Jacek Adamczyk i Bartosz Ceglarski - członkowie Zarządu. Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Andrzej Majcher, który został wybrany jej Przewodniczącym, a także Włodzimierz Niedolaz i Grzegorz Niestój. Delegatami ŚZBS na Walny Zjazd Delegatów PZBS wybrani zostali Małgorzata Golec i Stanisław Pająk.
Walne Zgromadzenie zawnioskowało o powołanie komisji w celu aktywizacji brydża internetowego oraz pozyskiwania i szkolenia zdolnej młodzieży do uprawiania brydża sportowego.
W Walnym Zgromadzeniu ŚZBS uczestniczyło 25 delegatów, co stanowiło 80,65% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Mityng Wiosenny (Łódź) - BBO 8-11.04.2021

lodz

Nikander Kuszewski

Niko 
 Z największym żalem informujemy, że w dniu 10 marca 2021 r. w wieku 73 lat, odszedł Nikander Kuszewski, nasz przyjaciel, kolega, świetny brydżysta - mistrz międzynarodowy.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Cedzynie we wtorek, 16 marca o godz. 12.30

Turnieje w Internecie


OUP 12 i p dugi 3

realbridge

PAB grandprix
 

Andrzej Prokop

ProkopA  Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 10 stycznia 2021 r. w wieku 74 lat zmarł Andrzej Prokop, nasz przyjaciel, kolega, brydżysta, w PZBS od 1974 r., wieloletni zawodnik drużyn z Ostrowca Św. i Ożarowa.
Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 16 stycznia o godz. 10.30 w kościele na Osiedlu Rosochy.
Pogrzeb około 11.20 na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Długiej.

Podziękowanie

Za pośrednictwem naszej strony przesyłam słowa wdzięczności kol. Mariana Blicharza:

"Dziękuję koleżankom i kolegom brydżystom za zainteresowanie moim stanem zdrowia i pomoc w zdobyciu lekarstw w trakcie choroby i pobytu w szpitalu. Słowa otuchy od Was pomogły mi w przezwyciężeniu choroby i poprawiały samopoczucie"

Marek Radecki

RadeckiM  Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 19 listopada 2020 r. w wieku 76 lat zmarł nasz przyjaciel, kolega, brydżysta Marek Radecki. Działacz uhonorowany srebrną Odznaką PZBS.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się 3 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach przy ul Sienkiewicza 1.
Pogrzeb na cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Wolą rodziny jest, aby zamiast kwiatów wpłacać dobrowolne datki na cel charytatywny, w który od lat zaangażowane są Córka i Wnuczki Zmarłego, czyli na Wioskę Indiańską w Zaborzu. Puszka będzie dostępna w czasie uroczystości pogrzebowych.

Istnieje również możliwość wpłaty na konto Wioski Indiańskiej w Zaborzu 37 1050 1416 1000 0090 8000 7538 z dopiskiem „Kwiaty pamięci o Marku Radeckim”
 

Krakowska Jesień Brydżowa - BBO

KJB2020 baner OST