Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS 2021


logo
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. 
przy użyciu komunikatora internetowego Zoom odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS 
W trakcie Zebrania wysłuchano sprawozdań  finansowego i z działalności Zarządu za poprzednie lata oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na tej podstawie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory władz Związku na kadencję 2021-24. Prezesem Zarządu ponownie została wybrana kol. Małgorzata Golec, a w skład Zarządu weszli koledzy: Artur Więckowski, który pełnić będzie funkcję wiceprezesa, Robert Kowalski - sekretarz, Marcin Horodyski - skarbnik oraz Stanisław Pająk, Jacek Adamczyk i Bartosz Ceglarski - członkowie Zarządu. Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Andrzej Majcher, który został wybrany jej Przewodniczącym, a także Włodzimierz Niedolaz i Grzegorz Niestój. Delegatami ŚZBS na Walny Zjazd Delegatów PZBS wybrani zostali Małgorzata Golec i Stanisław Pająk.
Walne Zgromadzenie zawnioskowało o powołanie komisji w celu aktywizacji brydża internetowego oraz pozyskiwania i szkolenia zdolnej młodzieży do uprawiania brydża sportowego.
W Walnym Zgromadzeniu ŚZBS uczestniczyło 25 delegatów, co stanowiło 80,65% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.