Podziękowanie

Za pośrednictwem naszej strony przesyłam słowa wdzięczności kol. Mariana Blicharza:

"Dziękuję koleżankom i kolegom brydżystom za zainteresowanie moim stanem zdrowia i pomoc w zdobyciu lekarstw w trakcie choroby i pobytu w szpitalu. Słowa otuchy od Was pomogły mi w przezwyciężeniu choroby i poprawiały samopoczucie"