Uchwała ZG PZBS o "odmrażaniu" brydża

kartyW związku z "odmrażaniem" brydża w formule otwartej, prosimy o zapoznanie się z warunkami organizacji i uczestnictwa w turniejach brydżowych obowiązujących na terenie całego kraju. Warunki te będą bezwzględnie przestrzegane, a próby ich omijania grożą wydaleniem z turnieju oraz niedopuszczeniem do kolejnych. 
Uchwała ZG PZBS z Załącznikiem