Uchwała Zarządu ŚZBS - przedłużenie kadencji władz ŚZBS

W głosowaniu internetowym i telefonicznym, Zarząd ŚZBS w Kielcach podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji obecnych władz statutowych ŚZBS w Kielcach do dnia 15.04.2021 r. Uchwałę podjęto w związku z przedłużeniem kadencji władz PZBS do dnia 30.06.2021 r.
Uchwała Nr 6/2020