Brydż i dzieci

Dzieci z dwóch kieleckich szkół uczą się grać w brydża