8-11.11.2019 Tarnów

wajdowicz
runningWYNIKI NA ŻYWOrunning
Stanisław Pająk  - Janusz Gawęcki zajęli drugie miejsce w XXVI Turnieju Pamięci Jurka Bojarskiego,
Marek Kozdrach - Waldemar Haponiuk zajęli drugie miejsce w XIII Memoriale Tarnowskich Brydżystów
Gratulacje