Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS

W dniu 28. czerwca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS. W jego trakcie wysłuchano sprawozdań Prezesa Zarządu kol. Małgorzaty Golec i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Włodzimierza Stobieckiego. W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także Sprawozdanie Finansowe ŚZBS za rok 2018. Został uzupełniony Zarząd, a w jego skład weszli koledzy: Marcin Horodyski, Robert Kowalski i Stanisław Pająk. Najważniejszym punktem Zgromadzenia było uchwalenie poprawek do Statutu ŚZBS. Po przedstawieniu Zgromadzeniu zaproponowanych poprawek i dyskusji przeprowadzono głosowanie w wyniku którego jednogłośnie przyjęto Statut w nowym brzmieniu.
Zarząd ŚZBS składa podziękowania delegatom za liczny udział pozwalający na zrealizowanie wszystkich punktów porządku obrad. Dziękujemy również koledze Andrzejowi Majcherowi za sprawne poprowadzenie Walnego Zgromadzenia i koledze Robertowi Kowalskiemu za protokołowanie przebiegu Zgromadzenia.
 
STATUT Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie finansowe za 2018
Uchwała nr 13

Komentarze  

# Teresa Piasecka 2019-06-28 01:13
Odnośnie obowiązku dostosowania przepisów Statutu ŚZBS do postanowień Statutu PZBS
- § 26 punkt 4 - niezgodny z § 19 punkt 3 i § 24 a)PZBS
- § 20 punkt 1. brak terminu i sposobu wyboru delegatów, poza tym delegaci nie są wybierani przez Zarząd! - wiążąco § 22 PZBS
-§ 28 - dopisać punkt 5.Prezes Zarządu ŚZBS, czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał - wiążąco § 31 punkt 1.PZBS
- § 26 dopisać -punkt 5 d) być członkiem innego związku niż ŚZBS
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Teresa Piasecka 2019-06-28 00:13
Dziękuję Przewodniczącem u KR,że ze Sprawozdania KR mogłam się wreszcie dowiedzieć, że Zarząd przyjął moją rezygnację złożoną w dniu 29.04.2019 z pełnienia funkcji Sekretarza i Członka Zarządu ŚZBS, choć w mailach do Zarządu z powiadomieniem Przewodnicząceg o KR z dnia 2 i 7 maja domagałam się takiej informacji i jeszcze kilku innych. Do dziś-już 2 mies. minęło nie została opublikowana stosowna uchwała, ani nie zostałam wykreślona z KRS, tym bardziej ciekawi mnie na jakiej podstawie pozbawiono mnie dostępu do konta.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Waldek H. 2019-06-25 18:53
Dziękuję Przewodniczącem u Komisji Rewizyjnej, że tak dużo uwagi poświęcił w sprawozdaniu mojej osobie i zadał sobie trud w policzeniu w ilu zebraniach zarządu brałem udział. Ale jeśli nie brałem udziału w 4 a było 9 zebrań, to cóż jedni widzą szklankę do połowy pełną inni do połowy pustą. Pragnę sprostować jedno istotne zdanie w sprawozdaniu KR: "Waldemar Haponiuk w dniu 14 maja br. zrezygnował z udziału w pracach Zarządu" - ja zrezygnowałem z funkcji członka zarządu. Zarząd do dzisiaj oficjalnie nie opublikował tej wiadomości, choć nie wymienia mnie w składzie zarządu na stronie internetowej, przyczyna jest prosta, statut ŚZBS wymaga aby skład zarządu był minimum 5 osobowy.
Szkoda, że KR nic nie pisze w sprawozdaniu o przyczynach rezygnacji z członków zarządu, pierwotnie wybranych przez Walne Zgromadzenie: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika co zdarzyło się pierwszy raz w historii ŚZBS.
Mam nadzieję, że wzmocniony przez Walne Zgromadzenie Zarząd, przywróci do kadry szkolących Kluby Seniora, reprezentanta Polski, twórcy szkoleń seniorów Janusza G., który wraz z obecnym szkoleniowcem - Przewodniczącym KR, stworzą najlepszy zespół szkoleniowy w Polsce.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Stanisław Skrzypczak 2019-06-04 19:49
ad P.33 gdzie ukryty jest ten majątek Związku?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować