Powrót do wyników

42 DF

WYNIKI PARY NR 21  A Lućko-H Urban              25.0 MA/SW

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPIS% 
nsew
6 D Sokołowski-J Jermak5.0 SW1NS2NQ+1+110 55.56 
2NS3NTW6= -40083.33 
7 P Kita-S Klimczak14.0 SW3NS2xE8= -6705.56 
4NS3E5+3 -17044.44 
8 S Pająk-J Gawęcki31.0 SW5NS3W7+1 -1300.00 
6NS3NTW5+1 -63077.78 
9 G Jankowska-R Jankowski9.5 SW7NS6NTSA-1 -10016.67 
8NS4E10= -13027.78 
10 J Zegadło-Z Madej6.0 SW9NS2NTW10+1 -15044.44 
10NS4W9+1 -65056.17 
11 H Kowalska-A Więckowski9.0 SW11NS4E5-1+50 44.44 
12NS4S6=+620 77.78 
12 S Aleinikova-M Golec2.5 SW13NS2E2= -9088.89 
14NS4N4=+420 33.33 
13 U Stefaniak-Ł Smorąg2.5 SW/LD15NS4SK+1+650 38.89 
16NS6NTW9-2+200 100.00 
14 W Haponiuk-R Łataś9.0 SW17NS3xW9-2+300 77.78 
18NS3WJ-2+100 38.89 
1 Z Wciślik-J Adamczyk8.5 SW19NS4xNK-2 -3000.00 
20NS2S9+2+130 94.44 
2 G Niestój-K Gałda16.0 SW21NS4NQ-1 -10044.44 
22NS3NTE3+2 -66033.33 
3 L Adamczyk-T Piasecka0.5 SW23NS1NTW3-3+300 100.00 
24NS4EA-1+50 94.44 
4 J Janowski-W Stobiecki37.0 MP/SW25NS3NTN7=+400 44.44 
26NS5W3= -6000.00 
5 A Majcher-M Blicharz10.0 SW27NS2S7+1+140 88.89 
28NS3S4=+110 88.89 
 WYNIK53.59%
+/- 
RAZEM53.59%
Powrót do wyników