44DF

miejscenumer WKokręgPZBS %PKLPDF
110Paweł Kowalski
Stanisław Paj±k
7.0
13.0
SW
SW
02927
02966
 
 
59.622416
25Marek Kozdrach
Marek Witek
3.0
21.0
SW
LB
02928
07431
S
 
57.311714
39Małgorzata Golec
Hubert Urban
1.0
7.0
SW
SW
17036
03003
KS
 
54.621012
412Andrzej Łepkowski
Piotr Szczygieł
5.0
3.0
SW
SW
02941
14609
N
S
53.4628
 11Stanisław Skrzypczak
Artur Więckowski
4.0
4.0
SW
SW
09367
07494
N
 
53.4628
 6Mariusz Lelonek
Szczepan Szumilewicz
2.0
0.5
SW
SW
13206
15176
S
S
53.4628
 4Leon Misiak
Marek Jaskólski
4.0
3.0
SW
SW
06419
02914
S
S
53.4628
 1Krzysztof Gałda
Jacek Adamczyk
12.0
7.0
SW
SW
02902
02873
S
S
53.4628
98Tadeusz Stasiak
Kazimierz Goł±bek
3.0
4.0
SW
SW
02988
06390
N
S
52.31 5
1013Janusz Gawęcki
Jerzy Skoczylas
18.0
9.0
SW
SW
02904
06436
 
 
48.46 4
112Piotr Chmiel
Ryszard Adamczuk
0.0
0.0
SW
SW
 
17585
 
S
46.15 3
127Janusz Zegadło
Urszula Stefaniak
3.0
1.0
SW
SW
03021
17392
N
KS
40.38 2
133Piotr Waluszewski
Tadeusz Sobota
4.0
5.0
SW
SW
03005
07491
 
S
33.85 1