Zmiana regulaminu GPWŚ - 2018

W związku z nietypową sytuacją podczas VII Memoriał mec. Adama Łukomskiego (rozegrano tylko 26 rozdań), Zarząd ŚZBS podjął decyzję o zmianie regulaminu GPWŚ. W punkcie 4 zniesiono konieczność rozegrania 30 rozdań i dodano w punkcie 6, podpunkt d i e.
Po dokonanych zmianach turniej w Sielpi będzie zaliczony do GPWŚ, ale jego wyniki procentowe będą zaliczone do punktacji DF GPWŚ po ponownym przeliczeniu zgodnie z punktem 6e regulaminu. Do wyników każdego zawodnika zostaną dodane 4 zapisy po 50% i wynik % zostanie obliczony powtórnie. Dzięki tej poprawce wyniki będą bardziej zbliżone do wyników turniejów gdzie będzie rozegranych 30 rozdań.
Klasyfikacja GPWŚ 2018              REGULAMIN GPWŚ                                                    W.H.