21-11-2017 KADRA REJONOWA + REGULAMINY

Na posiedzeniu w dniu 07.11.2017 Zarząd ŚZBS zatwierdził regulaminy rozgrywek na rok 2018. Regulaminy są dostępne w zakładce ŚZBS >>> Regulaminy. 
Generalnie nie ma większych zmian w stosunku do regulaminów obowiązujących w 2017 roku.
W regulaminie DF rocznej jest zwiększenie ilości turniejów zaliczanych do klasyfikacji DF z 32 do 36, oraz będą 2 turnieje teamów systemem Pattona w lutym i październiku.
Nowością jest regulamin KADRY REJONOWEJ, której nie było w ostatnich latach. PZBS w tym roku powrócił do koncepcji powoływania reprezentacji Polski zaczynając od KADRY REJONOWEJ, która jest pierwszym szczeblem dostępnym dla wszystkich brydżystów.
Z KADRY REJOWEJ bezpośredni awans uzyskają 2 pary. Z uwagi na konieczność krótkiego terminu rozegrania KADRY REJOWEJ, wyjątkowo w tym roku w Kielcach rozegramy Kadrę w ramach turnieju wtorkowego. 
ZAPISY 21.11.2017 DO GODZ. 17.20   PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE ZAPISÓW. Proszę o punktualne przybycie.

REGULAMIN KADRY REJONOWEJ ŚZBS                                              REGULAMIN KADRY PZBS
                                                                                                                                                   W.H.