SKŁADKI ZA ROK 2018

Przypominam o opłacaniu składek członkowskich dla zawodników i drużyn obowiązujących w roku 2018. 
Zawodnicy bez opłaconej składki za 2018 nie mogą brać udziału w rozgrywkach ligowych i będą płacić wpisowe do turniejów bez zniżek. 2 zjazd III ligi 13-14.01.2018 r. Składki należy wpłacać na konto ŚZBS: ING Bank Śląski S.A. o/Kielce
41 1050 1416 1000 0022 3670 1989
Składki na rok 2018
                                                                                                                                                             W.H.