Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS

Zarząd ŚZBS informuje, że na dzień 28. czerwca 2019 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS. Początek Zgromadzenia zaplanowano, na godz. 17.00.
Z uwagi na dużą wagę niniejszego Walnego Zgromadzenia apelujemy do delegatów o niezawodne przybycie i aktywny udział bowiem jednym z punktów jest dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem zmian w Statucie ŚZBS, czyli najważniejszym dokumentem, na podstawie którego organizuje się życie brydżowe naszego Stowarzyszenia. Konieczność opracowania zmian w Statucie i dostosowanie jego treści do zgodności z Ustawą o Sporcie, Ustawą o Stowarzyszeniach i Statutem PZBS była uchwalona na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.
Do udziału w Zgromadzeniu zachęcamy również wszystkich zainteresowanych gdyż porządek obrad obejmuje także sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej ŚZBS oraz kierunków rozwoju, a także uzupełnienie składu Zarządu do końca jego kadencji w 2020 r.
STATUT Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI

Komentarze  

# Stanisław Skrzypczak 2019-06-04 19:49
ad P.33 gdzie ukryty jest ten majątek Związku?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować