01-10-2018 Nowe przepisy PZBS


UWAGA !!! Od 1.10.2018 wchodzą nowe przepisy PZBS dotyczące alertowania i zasady polityki systemowej. Proszę o zapoznanie się szczególnie z zasadami alertowania.

ZASADY ALERTOWANIA                    POLITYKA SYSTEMOWA                     
        W.H.