01-08-2018 Komunikat organizacyjny dot. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ŚZBS.

                                 KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  V-ce Prezes Zarzadu  ŚZBS Janusz Gawęcki