27-06-2018 Posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego

W dniu dzisiejszym odbyło sie posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowgo. Zarząd postanowił, iż ze względu na dymisję Prezesa Krzystanka, oraz konieczność odnowienia składu Zarządu, zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów  ŚZBS. Termin zebrania ustalono na 03-09-2018. Na miesiąc przed terminem zjazdu cały Zarząd poda się do dymisji. Materiały dotyczące zebrania zostaną dostarczone delegatom w ustawowym terminie. 
                                                        
                                                                                      J.G.