19-06-2018 Kielce Komunikat Zarządu ŚZBS

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego pragnie poinformować iż z dniem 12-06-2018 Prezes Zarządu Norbert Krzystanek podał się do dymisji rezygnując z funkcji Prezesa. Poinformował również iż nie jest zainteresowany pracą w  Zarządzie. W związku z powyższym planujemy zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, w celu wybrania nowego Prezesa oraz Zarządu. Zwracam się z prośbą do osób które są zainteresowane społeczną pracą w Zarządzie o kontakt z członkami Zarządu.
Zarząd dziękuje Prezesowi Krzystankowi za jego wkład w rozwój świętokrzyskiego brydża
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                J.G.